"Гоу Лайв Бе Ге" ООД стартира изпълнението на Договор No. BG16RFOP002-2.073-19502-C01 по проект „Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез европейски фонд за регионално развитие и оперативно програма "Иновации и Конкурентоспособност" код 2014BG16RFOP002.

Главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Приоритетна ос: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП.

Кратко описание на проекта: Осигуряване на оперативен капитал на Гоу Лайв Бе Ге ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID – 19 и осигуряване стабилност на работните места, чрез безвъзмездно финансиране.

Размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ е 10 000 лв. Отпусната финансова помощ е на 100%.

Бенефициент: Гоу Лайв Бе Ге ООД.

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. – европейско (ЕФРР) и 1 500 лв. – наципнално съфинансиране (МИ).

Очаквани резултати: Осигуряване на оперативен капитал на "Гоу Лайв Бе Ге" ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект по отношение на „Гоу Лайв Бе Ге“ ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и осигуряване на стабилност на работните места.

Начало на проекта: 30.09.2020г.

Край на проекта: 30.12.2020г.

  СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
 
Настройки на бисквитките